Przy parkowaniu samochodu powyżej doby nie łączymy opłat godzinowych z opłatami dobowymi.
Przy parkowaniu powyżej 1 doby za każdą rozpoczętą dobę jest pobierana opłata dobowa.
Za każdą rozpoczętą godzinę parkowania samochodu osobowego pobierana jest opłata zgodna z powyższym cennikiem tj. 6 zł / godz.
Za każdą rozpoczętą godzinę parkowania samochodu dostawczego pobierana jest opłata zgodna z powyższym cennikiem tj. 8 zł / godz.
Opłata za zagubiony bilet parkingowy (rachunek) wynosi 50 zł za każdą rozpoczętą dobę parkowania samochodu osobowego a 60 zł za każdą rozpoczęta dobę samochodu dostawczego.
Opłata za wyrobienie duplikatu karty parkingowej – 100 zł bruttoKONTAKT


ADRES:
ul. Szarych Szeregów 9 (obok Szpitala Wolskiego)

Telefon:
509 867 190

CENNIK


Rodzaj
pojazdu
Opłata brutto
za godzinę
Opłata brutto
za dobę
  Abonament  
  miesięczny  
Samochód osobowy 6,00 zł 50,00 zł 400,00 zł netto
492,00 zł brutto
Samochód dostawczy do 3.5t 8,00 zł 60,00 zł 440,00 zł netto
541,20 zł brutto